Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Odpovědi na vaše otázky k registraci mikročipů

Jak postupovat při změně majitele nebo kódu mikročipu evidovaného zvířete nebo věci?

Dotaz (redakčně upraveno):
Jak je možno změnit majitele nebo kód mikročipu evidovaného zvířete nebo věci v Centrální evidenci?

Odpověď:
Změna majitele nebo kódu mikročipu není v evidenci povolena. V tomto případě je však možno udělat novou registraci. Výjimkou je změna příjmení majitele/majitelky (např. sňatek).

Musíme registrovat pejska v Centrální evidenci?

Dotaz (redakčně upraveno):
Máme pejska z "třetí ruky", je očipovaný a je registrovaný na veterinárního lékaře. Pejska jsme přihlásili na místním (obecním) úřadě, uváděli jsme číslo čipu a vyplňovali formulář. Musíme ještě registrovat pejska v Centrální evidenci?

Odpověď:
Přihlášení pejska na místním (obecním) úřadě a vyplnění přihlašovacího formuláře je obvykle upraveno vyhláškou a tato povinnost z ní vyplývá. V Centrální evidenci zvířat a věcí ČR se registrovat nemusíte. Pokud se však pejsek ztratí, obvykle se dostane do útulku pro opuštěné psy. To, že je očipován ještě nic neznamená, kód mikročipu neobsahuje žádné údaje o majiteli zvířete. Útulky o Centrální evidenci ví, některé útulky u nás i vystavují pejsky, které mají v útulku - zvirata.identifikace.cz. V útulku kód mikročipu přečtou a podívají se na www.identifikace.cz komu pejsek patří. Pokud pejsek není v Centrální evidenci zvířat a věcí zaregistrován, tak se z našich stránek o majiteli pejska v útulku nedozví. Pokud je pejsek registrován na veterinárního lékaře (proč to tak bývá je zodpovězeno na jiném místě této stránky) tak z útulku sice mohou veterináři zatelefonovat, otázkou je zda jej zastihnou a zda bude veterinář vědět komu pejsek patří (kódy mikročipů si jistě nepamatuje). A další otázkou je, zda tyto údaje bude veterinář vůbec ochoten poskytnout. Řešení je jednoduché = vlastní registrace, vše potřebné je k dispozici na těchto stránkách.

Jak postupovat při změnách údajů v Centrální evidenci?

Dotaz (redakčně upraveno):
Jakým způsobem můžeme změnit údaje o registrovaném psovi (kočce, jízdním kole, předmětu...)?

Odpověď:
Nejprve si ověřte, zda je Váš záznam opravdu zaregistrován v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR. To zjistíte zadáním čísla mikročipu do vyhledávacího formuláře na stránce pro vyhledávání. Změny údajů je možno provést písemně nebo e-mailem. V žádosti o změně údajů uveďte číslo mikročipu, Vaše jméno a příjmení a heslo, které jste uvedli na registračním formuláři. Pokud jste záznam registrovali elektronicky, můžete změny provést sami po přihlášení ke svému účtu. Změny v evidenci jsou bezplatné. Za změnu však není možno považovat změnu majitele nebo změnu kódu mikročipu, změna majitele i změna mikročipu je považována za novou registraci.

Jak postupovat při vyřazení záznamu z Centrální evidence?

Dotaz (redakčně upraveno):
Jakým způsobem se odhlásí mikročip (pes, kočka, jízdní kolo, předmět...) z evidence?

Odpověď:
Nejprve si ověřte, zda je Váš záznam opravdu zaregistrován v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR. To zjistíte zadáním čísla mikročipu do vyhledávacího formuláře na stránce pro vyhledávání. Vyřazení z evidence je možno provést písemně nebo e-mailem. V žádosti o vyřazení z evidence uveďte číslo mikročipu, Vaše jméno a příjmení a heslo, které jste uvedli na registračním formuláři. O vyřazení z evidence Vás budeme informovat. Pokud jste záznam registrovali elektronicky, můžete vyřazení z evidence provést sami po přihlášení ke svému účtu. Vyřazení záznamu z evidence je bezplatné.

Proč je některý mikročip registrován na veterináře?

Dotaz (redakčně upraveno):
Před nějakým časem jsme nechali očipovat psy. Z veteriny jsme se vrátili s očipovanými psy a s kartičkou s Vaším webem. Tím jsme považovali záležitost za ukončenou. Nyní jsme na webu objevili formulář, který je třeba vyplnit a tím psa registrovat. Na Vaší kartičce je zmiňovaný "první odběratel". Tímto "odběratelem" je veterinář, nikoliv majitel psa!

Odpověď:
Označení mikročipem a následná registrace mikročipu jednoznačně spojí označené zvíře nebo věc s majitelem. Kód mikročipu neobsahuje žádné údaje o majiteli zvířete. Pokud ale majitel mikročip zaregistruje na svoje jméno v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR tak je možno na našich stránkách po zadání kódu mikročipu majitele vyhledat. První odběratel je ten, kdo mikročipy nakoupí od distributora mikročipů, typicky veterinární lékař. Například firma MariaVet, s.r.o. registruje všechny prodávané čipy na prvního odběratele. Pokud totiž majitel psa neprovede vlastní registraci a pejsek se ztratí, tak je alespoň nějaká šance, že se majitele podaří vypátrat přes evidenci veterinárního lékaře, který čip zvířeti aplikoval. Doporučujeme však vlastní registraci - je k dispozici na těchto stránkách.

Národní registr a Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Dotaz (redakčně upraveno):
Jaká je vazba mezi Národním registrem majitelů zvířat a Centrální evidencí zvířat a věcí ČR?

Odpověď:
Vztah Centrální evidence zvířat a věcí ČR k Národnímu registru majitelů zvířat je podrobně popsán na této stránce.

Kolik je v ČR psů a koček, kolik zvířat je v jednotlivých městech...

Dotazy (redakčně upraveno):
Můžete mi sdělit celkový počet psů a koček na území ČR?
Píši diplomovou (bakalářskou...) práci a potřebuji vědět kolik je v ČR psů.

Odpověď:
Do Centrální evidence zvířat a věcí ČR jsou registrována zvířata či věci označené mikročipem na základě žádosti majitele. Centrální evidence slouží k vyhledávání kontaktních údajů majitele zatoulaného zvířete. Tato registrace není povinná. Z toho vyplývá, že ne každý mikročip je zaregistrován v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR. Zvířata bez mikročipu rovněž nejsou evidována v Centrální evidenci. Není tedy v našich silách odpovědět na dotazy týkající se celkového počtu psů (jiných zvířat) v ČR či celkového počtu čipovaných psů apod. Údaje, které máme k dispozici se nehodí jako podklad pro žádnou práci, kde je potřeba počítat s reálnými počty zvířat v ČR, okresech či jednotlivých městech.

Zpřístupnění registrace prostřednictvím stránek Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Dotaz (redakčně upraveno):
Chtěli bychom registraci, kterou jsme provedli prostřednictvím papírového formuláře zpřístupnit tak, abychom ji mohli sami udržovat aktuální. Je to možné? Platí se  za to nějaký poplatek?

Odpověď:
Registraci je možno zpřístupnit následujícím postupem. Na stránce www.identifikace.cz/uzivatel-novy.aspx si založte účet (postup založení účtu je na stránce podrobně popsán). Po založení účtu vyčkejte na aktivační e-mail a svůj účet aktivujte. Potom nám pošlete e-mail, ve kterém uveďte Vaše uživatelské jméno, se kterým jste účet založili, kód mikročipu, Vaše jméno a příjmení a heslo, které jste použili při registraci prostřednictvím papírového formuláře. Záznam Vám potom můžeme zpřístupnit. K údajům se potom dostanete po přihlášení k Vašemu účtu. Zpřístupnění údajů je bezplatné. V případě registrace mikročipu na prvního majitele, není možno registrované údaje elektronicky zpřístupnit. Pokud máte v tomto případě zájem své registrace udržovat, proveďte registraci sami elektronicky. V tomto případě je třeba uhradit standardní registrační poplatek - viz ceník.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00