Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Služby pro útulky

Zvířecí útulky jsou ze zákona povinny vést základní evidenci zvířat. Evidenci poskytují orgánům ochrany zvířat.


Aplikace pro evidenci zvířat pro útulky umožňuje evidovat odchycená nebo odebraná zvířata a jejich dokumenty.

Umožňuje jejich správu a základní vyhledávání. Dále nabízí možnost uchovávat základní údaje o zvířeti, informace o veterinární péči a zdravotních záznamech, incidentech, vynaložených nákladech, krmných dávkách, době strávené v útulku a různé další záznamy potřebné od příjmu zvířete až po jeho výdej.

Aplikace je v praxi schopna poskytovat veškeré údaje jako současná papírová evidence.


Evidenční informační systém se využíva pro sběr dat a jejich následné zpracování

Systém splňuje:

  • Požadavky uživatele
  • Je odolný vůči chybám uživatelů
  • Jednoduché ovládání
  • Zjednoduší a urychlí práci

Kategorie v evidenci zvířat:

  • Zdravotní záznamy
  • Evidence nákladů
  • Evidence adopcí
  • Export dokumentace

Software WinEmi·ÚTULEK
Evidence zvířat pro útulky - CENÍK

WinEmi·ÚTULEK modul - sběrné pracoviště, evidence psů a obecných předmětů (LID573 ISO, ARE H 5, LID575 ISO, MAX III), databáze a aplikace musí být instalována na jednom počítači, výběr jedné databáze z následujících modulů:
– evidence psů
– evidence obecných předmětů
4 900 Kč
Rozšíření sběrného pracoviště o události dle požadavku zadavatele - sledování denních nákladů na zvíře:
– krmné dávky
– váha zvířete
– obsazenost kotců
– vakcinace
– plemeno
– barva atd.
cena dle zadání
Rozšíření
WinEmi sběrné pracoviště o další jednu databázi
1 100 Kč
WinEmi, sběrné pracoviště, síťová verze (LID573 ISO, ARE H 5, LID575 ISO, MAX III),
5 licencí, výběr jedné databáze z následujících možností:
– evidence psů
– evidence obecných předmětů
18 150 Kč
Rozšíření
WinEmi sběrné pracoviště, síťová verze o další jednu databázi
2 200 Kč

Všechny položky ceníku podléhají DPH ve výši 21%, ceny jsou uvedeny včetně DPH.Odkazy na útulky pro psy a kočky, spolky a sdružení na pomoc zvířatům, soukromé mini azyly, depozita pro zatoulaná a opuštěná zvířata. ➠Předepsaná základní evidence podle Státní veterinární správy (SVS) znamená, že provozovatel útulku musí vést a mít možnost poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, následující informace a doklady

Seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů.
Seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětovně vypuštěna do původního prostředí.
Evidence o zdravotním stavu zvířete, o kontrolách zdravotního stavu a veterinárních zákrocích.
Evidence úniků zvířat z útulku.
Úhyn, utracení zvířete.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00