Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Vyhledávání v Centrální evidenci zvířat a věcí podle kódu mikročipu

Centrální evidence zvířat a věcí ČR je veřejně přístupná databáze (registr), ve které je možno

  • vyhledat psa (psy)
  • vyhledat kočku (kočky)
  • vyhledat fretku (fretky)
  • vyhledat jízní kolo (jízdní kola)
  • vyhledat předměty

a ke každému záznamu navíc vyhledat majitele mikročipem (čipem) označeného zvířate nebo věci. Do pole ve vyhledávacím formuláři, které je označené jako Kód mikročipu zadejte kód mikročipu, ke kterému chcete vyhledat majitele. Do dalšího pole opište kontrolní text z obrázku a klikněte na tlačítko Vyhledat. Proběhne vyhledávání a bude zobrazen výsledek.

Příklad vyhledávání mikročipu

Zadejte hledaný kód mikročipu, opište text z kontrolného obrázku a klikněte na tlačítko "Vyhledat". Na následujícím obrázku je příklad zadání při vyhledávání mikročipu s kódem 0000622F24. Pokud by byl kontrolní text na obrázku špatně čitelný, klikněte na tlačítko "Jiný obrázek", bude vygenerován nový kontrolní text.

Kódy mikročipů - ISO, HEXA

Ve zkratce lze říci, že kód mikročipu je možno vyjádřit v hexadecimálním tvaru (HEXA) nebo v ISO tvaru. Hexadecimální tvar není přímým převodem ISO vyjádření do hexadecimální soustavy. Čtečky, které se pro zjišťování kódu mikročipu používají, obvykle jdou přepínat mezi režimem čtení kódu mikročipu v ISO vyjádření a režimem čtení kódu mikročipu v HEXA vyjádření. Na následujících obrázcích je vidět výsledek čtení jednoho mikročipu jednou čtečkou, u které byl mezi prvním a druhým čtením přepnut řežim čtení.

 

Který výsledek je správný? Oba výsledky jsou správné, vyjadřují kód jednoho mikročipu. Vy se s přepočítáváním kódů zabývat nemusíte. Náš server tuto práci provede automaticky za Vás.

Když zadáte kód mikročipu k vyhledání tak dojde k automatickému přepočítání zadaného kódu do ISO i HEXA vyjádření a nezáleží na tom v jakém tvaru byl kód mikročipu do evidence zadán.

 Výsledky vyhledávání

V případě, že se hledaný kód mikročipu v databázi nenachází server zobrazí hlášení, že mikročip s vyhledávaným kódem není zařazen v evidenci. Příklad hlášení:

123456789012345 - mikročip není zařazen v Centrální evidenci

Pokud je mikročip v Centrální evidenci nalezen (mikročip s kódem 0000622F24 je v evidenci jako testovací zařazen, vyhledání tohoto mikročipu si můžete prakticky vyzkoušet), server vrátí informace o mikročipu - typicky v tomto tvaru:

Ve výsledku vyhledávání nemusí být uvedeny vždy všechny údaje. V zobrazeném příkladu není uveden údaj o odběrateli a místní evidenci - to znamená, že uvedené informace v Centrální evidenci nejsou uvedeny. Následuje vysvětlení všech pojmů, které se mohou ve výsledku vyhledávání vyskytovat.

Kód mikročipu: Ve výsledku je pro přehlednost zopakován zadaný kód mikročipu. Pokud lze vyjádřit kód mikročipu jak v hexadecimálním tak ISO tvaru tak jsou ve výsledku uvedeny oba způsoby vyjádření. Jde nám o to, aby uživatel nebyl zmaten, pokud je vyhledán kód mikročipu v jiném vyjádření, než který byl pro vyhledávání použit. Rozdíl mezi ISO a HEXA vyjádřením je vysvětlen výše na této stránce.
Co je označeno: Informace o tom, co je mikročipem označeno - v příkladu se jedná o testovací záznam, mikročipem je označen plyšový medvěd.
Distributor: Firma (nebo osoba), která mikročip na území ČR distribuovala.
Odběratel: Firma (nebo osoba), která odebrala mikročip od distributora.
Místní evidence: Kontaktní údaje na místní evidenci mikročipů, typicky to bývá obecní úřad nebo firma pověřená vedením místní evidence.
Sběrné pracoviště: Pracoviště ze kterého byl mikročip vložen do Centrální evidence zvířat a věcí ČR. V případě zvířete se obvykle jedná o pracoviště veterinárního lékaře, u jízdních kol zde bývá kontakt na servis, který mikročip namontovat a pod. V žádném případě se nejedná o pracoviště, kde by se nacházel ztracený pejsek nebo předmět.
Majitel: Kontaktní údaje majitele mikročipem označeného zvířete nebo věci včetně data kdy byl záznam registrován.

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí je placená služba

Registrační poplatek (v současné době 240,00 Kč) je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační ani udržovací poplatek za zařazený údaj neplatí. V rámci registrace je možno údaje bezplatně aktualizovat (změna adresy, telefonu atd.). Změna jména majitele nebo kódu mikročipu je však vždy považována za novou registraci.

Změna majitele

Při změně majitele nová registrace neruší registraci původní, ale jsou k dispozici údaje z obou registrací. Centrální evidence zvířat a věcí ČR nakládá s údaji způsobem, který je patrný z následujícího příkladu:
  • První majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které první majitel zaregistroval. V záznamu je uvedeno i datum registrace.
  • První majitel psa (kočku, jízdní kole atd.) daruje (prodá) druhému majiteli.
  • Druhý majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které zaregistroval druhý majitel i údaje, které zaregistroval první majitel.
  • Pokud první majitel registraci zruší, tak budou dále přístupné pouze údaje, které zaregistroval druhý majitel.

Formulář pro vyhledávání <- klikněte

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00