Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem

Označování mikročipem, mikročipy, jednoznačná identifikace

Mikročip (čip, transponder) je základní komponenta identifikačního systému. Mikročip (čip) je elektronická součástka, která je schopna bezkontaktně předat čtecímu zařízení kód, který je v mikročipu (čipu) uložen. Mikročip (čip) je tvořen pouzdrem, např. kapslí z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm, nebo keramickým krytem různé velikosti, v němž je uložena příjmová a vysílací anténa a diodová matrice nesoucí vlastní desetimístný, alfanumerický identifikační (ID) kód. Tento kód je při výrobě mikročipu (čipu) generován počítačem a výrobci zaručují, že nejsou a nebudou vyrobeny dva nebo více mikročipů (čipů) se stejným identifikačním kódem. Pomocí laseru je identifikační kód zapsán na diodovou matrici v mikročipu. Teoreticky by se tedy neměly vyskytovat dva mikročipy (čipy) se stejným kódem. Mikročip (čip) je pasivní, to znamená, že nemá vlastní zdroj energie a nepotřebuje tedy dobíjet, nebo vyměňovat baterii. Energii potřebnou k přenosu kódu mikročip (čip) získává z magnetického pole vysílaného čtecím zařízením (reader, čtečka).

Při identifikaci zvířat a věcí by měly být použity takové mikročipy (čipy) u kterých není možno kód změnit (přeprogramovat). Proč je to důležité? Představte si, že jste chovatelem nebo chovatelkou papouška, nebo jiného exotického zvířete. Protože je papoušek velmi cenný, je označen mikročipem (čipem) a je identifikovatelný. Představte si, že kód mikročipu (čipu) bude možno bezkontaktně změnit (to není hypotéza, takové mikročipy opravdu existují a bývají i nabízeny jako mikročipy pro jednoznačnou identifikaci). V tom případě by stačilo přeprogramovat kód v mikročipu (čipu) Vašeho papouška na kód, který má v dokumentaci jiný chovatel a Vy již nikdy spolehlivě neprokážete, že jste majitelem nebo majitelkou. Cestou, která Vás těchto problémů uchrání je používání mikročipů, které mají nepřepsatelný kód a tím je zaručena i jednoznačná identifikace.

Aplikace mikročipu (někdy je pro aplikaci mikročipu používán termín čipování) je u zvířat prováděna aplikátorem mikročipu, který lze přirovnat k injekci, v jejíž jehle je umístěn mikročip. Mikročip může u zvířete aplikovat veterinární lékař. Označování předmětů mikročipem se provádí obvykle vkládáním či vlepením mikročipu na vhodné místo.Mikročip TROVAN ID100ID 162 ISO – pouzdro z bioskla (průměr 2,15 mm délka 11,5 mm) pro implantaci do zvířat či do měkkých částí chráněných předmětů
Mikročip TROVAN ID100
ID 200 – průmyslové zapouzdření transponderu, které je také používáno ke značení chráněných automobilů (průměr 26 mm, výška 4,7 mm)
Mikročip TROVAN ID300


ID 300 – transponder zapouzdřený pro použití v průmyslu (průměr 13 mm, výška 5 mm)

Mikročipy TROVAN jsou vhodné všude, kde jde o jednoznačnou identifikaci.

Odkaz na stránky firmy Maria Vet Centrální evidence zvířat a věcí ČR má velmi dobré zkušenosti s mikročipy TROVAN. Do Centrální evidence zvířat a věcí ČR lze samozřejmě zaregistrovat zvířata i předměty označené libovolným miročipem.

Centrální evidence zvířat a věcí ČR mikročipy nedrží skladem, ale jsme schopni mikročipy dodat v rámci vybavení celého pracoviště pro identifikaci zvířat či věcí. Pokud máte zájem o nákup mikročipů tak klikněte na logo firmy Maria Vet, s.r.o. a objednejte si mikročipy přímo u distributora. Mikročipy tak budete mít přímo od zdroje a v nejkratším možném termínu dodání. Dále jsou zobrazeny pro ilustraci typické mikročipy TROVAN, podrobné technické a obchodní údaje žádejte u jejich dodavatele.