Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem

Národní registr majitelů zvířat a Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Centrální evidence zvířat a věcí ČR je veřejně přístupná databáze, kterou provozuje firma CLEVER Soft s.r.o. se sídlem v Kolíně. Centrální evidence zvířat a věcí ČR není s Národním registrem majitelů zvířat ani s jeho provozovatelem žádným způsobem spjata a v současné době spolu Centrální evidence zvířat a věcí ČR a Národní registr majitelů zvířat nespolupracují.

V praxi to znamená, že záznamy Národního registru majitelů zvířat nejsou vyhledatelné v Centrální evidence zvířat a věcí ČR a záznamy Centrální evidence zvířat a věcí ČR nejsou vyhledatelné v Národním registru majitelů zvířat. Může se však stát (a rozhodně to není ojedinělý případ), že majitel svého pejska zaregistruje jak v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR tak v Národním registru majitelů zvířat. V tom případě je záznam dohledatelný v obou registrech.

Spolupráce s jinými registry

Centrální evidence zvířat a věcí ČR nemá v současné době přímé propojení s jinými registry.